درباره لوگو

آرد و گندم محصولاتی کهن هستند که برای مردم آشنایی دیرینه ای را تداعی می‌کنند. به همین دلیل در نشانه‌نوشته‌ی فارسی آردا از مبنای رسم الخط ثلث استفاده شده‌است و سعی‌شده رسانای فرم کلاسیک باشد. هم‌چنین در نشانه‌نوشته‌ی لاتین از نوشتار کلاسیک لاتین استفاده شده‌است.

آرد و گندم محصولاتی کهن هستند که برای مردم آشنایی دیرینه ای را تداعی می‌کنند. به همین دلیل در نشانه‌نوشته‌ی فارسی آردا از مبنای رسم الخط ثلث استفاده شده‌است و سعی‌شده رسانای فرم کلاسیک باشد. هم‌چنین در نشانه‌نوشته‌ی لاتین از نوشتار کلاسیک لاتین استفاده شده‌است.

هدف این دیزاین نمایش یک نقش کلاسیک و معرف هویت گندم و کشاورزی است. فرم دایره‌ای نگه دارنده در تکیه‌گاه طرح نشان از زمین است و محورهای افقی نشان از آغوش باز زمین و بخشندگی آن دارند. همچنین ترکیب‌بندی تقاطع، فرم شاخه‌ها و سبک‌تر شدن آنها از پایین به بالا تداعی‌گر فرم شاخ‌های گوزن به عنوان سمبلی از رشد و رونق در کشاورزی است. چهار محور افقی در این دیزاین خودنمایی می‌کنند که نماینده‌ی چهار ویژگی اصلی نرم افزار آردا هستند.

Rate this page